Praktisk kørsel på køreteknisk anlæg - hold 12

Torsdag den 13.oktober kl. 16.00-18.00

Mødested køreteknisk anlæg Islandsvej 35,8, 8700  Horsens

Pris pr deltager kr. 350,-

NB. Der skal være tilmeldt mindst 10 deltagere for at kurset gennemføres.